منوی دسته بندی
بزن بریم

مزایای استفاده از آتل شست

آتل شست * مفصل شست طیف وسیعی از حرکات را در جهت های مختلف دارد . در واقع حرکات ظریف دست با همکاری انگشت شست صورت می پذیرد و باعث افزایش حرکات مفصل می شود و باعث آسیب دیدگی می شود . آرتریت انگشت شست یک مشکل شایع می باشد . به طور معمول بیماران در قسمت پایینی انگشت شست احساس درد می کنند که اغلب تا ناحیه برجستگی داخلی دست انتشار پیدا می کند . بیماری شایع دیگری است به نام دوکرون که به التهاب غلاف تاندون های کنترل کننده حرکات شست دست اطلاق می شود . علائم این بیماری شامل درد در اطراف انگشت شست و مچ دست . حساسیت . احساس سوزش در دست . تورم و مشکل در گرفتن اشیائ می باشد . شست بند آتل دار یک وسیله مناسب است که به گونه ای طراحی شده است تا انگشت شست را در یک وضعیت عملکردی مانند موقیعت گرفتن اجسام قرار دهد . این آتل شست انگشت شست را بدون این که حرکات دیگر انگشتان دست را محدود سازد ثابت نگه می دارد . و درد و التهاب را کم تر می کند و از آسیب های بیشتر به انگشت شست جلوگیری می کند . از دست دادن قابلیت حرکتی انگشتان یکی از شایع ترین علائمی است که سبب می شود افراد به متخصص بیماری های دست مراجعه کند . در بیشتر موارد این حالت به صورت موقت ایجاد می شود . امکان دارد خشکی مفصل و کاهش قابلیت حرکتی با بروز درد همراه باشد . معمولا در اثر کاهش قدرت انگشتان فرد قادر به انجام فعالیت های روزمره نمی باشد . دلایل بروز این عارضه آرتروز و آسیب دیدگی های مختلف می باشد . یکی از موثر ترین روش های درمانی که برای بیماران توصیه می شود آتل شست می باشد . این شیوه درمانی که در ثابت نگه داشتن مفاصل بین انگشتی . کاهش درد و روند بهبودی بسیار موثر است . پزشکان معمولا جهت درمان عارضه های مربوط به انگشتان دست از آتل شست استفاده می کنند .
ویژگی های آتل شست
• قرار دهی شست در وضعیت مناسب
• بی حرکتی و ثابت نگه داشتن مفاصل انگشت شست
• اجازه به حرکت دست و سایر انگشتان
• طراحی ساده جهت پوشیدن و در آوردن آسان
• قابل تنظیم برای سایزهای مختلف و دست راست و چپ
موارد استفاده از آتل شست
• آرتریت انگشت شست
• بیماری شست
• التهاب تاندون های انگشت شست
• کشیدگی و رگ به رگ شدن شست
نکات
آتل شست باید به وسیله پزشک تجویز شود و در خصوص مدت زمان پوشیدن آتل شست باید با پزشک خود مشورت کنیم
آتل شست را با آب سرد شسته و از فشردن آن خودداری کنیم
در این قسمت عارضه های مختلف مرتبط با انگشتان دست و کاربرد آتل انگشت جهت درمان این عارضه شرح داده خواهند شد
هایپر اکستنشن
زمانی ایجاد می شود که مفصل انگشت خارج از وضعیت طبیعی خود قرار می گیرد یا به عبارتی بیش از اندازه باز شود . این عارضه سبب ایجاد درد . کاهش قدرت . فشردن انگشتان و عدم توانایی خم کردن انگشتان دست می شود . امکان دارد هایپر اکستنشن باگذشت زمان تشدید شود تا وقتی که عملکرد مفصل انگشت به طور کامل از بین برود . در چنین مواردی استفاده از آتل شست یکی از بهترین گزینه های درمانی محسوب می شود .
ناپایداری جانبی انگشتان
این عارضه سبب انحراف جانبی انگشت دست به طرف انگشت مجاور می شود . ناپایداری جانبی باعث بروز درد . ایجاد اختلال در حرکت انگشتان و بروز عارضه های دیگر در اثر وارد آمدن فشار به انگشتان می شود . ناپایداری جانبی انگشت معمولا در اثر آسیب دیدگی و یا مشکلات مربوط به رباط ناشی از جراحی تعویض مفصل یا تشدید آرتروز ایجاد می شود .
فلکشن / خم شدن /
فلکشن به معنای عدم توانایی جهت صاف کردن مفصل انگشت می باشد و سبب ناتوانی در باز کردن دست . جلوگیری از قدرت به دست گرفتن اجسام و همچنین جلوگیری از قرار دادن دست در جیب یا دستکش می باشد . این عارضه در اثر بروز آرتروز یا روماتیسم مفصلی ایجاد می شود .
انحراف مفصل
ناپایداری مفصل بین انگشت و کف دست باعث انحراف انگشتان یا عبور اننگشت ها از رو یا زیر یکدیگر می شود . در این حالت گرفتن اشیائ در دست یا نوشتن و تایپ کردن برای شخص دشوار می شود . استفاده از آتل شست سبب نگه داشتن انگشت ها در کنار یکدیگر شده و باعث بهبود عملکرد و راستای انگشتان می شود .
انگشت ماشه ای
التهاب یا ضخیم شدن تاندون خم کننده انگشت یکی از مشکلات شایعی است که در اثر آرتروز ایجاد می شود . این عارضه می تواند سبب حرکات غیر طبیعی انگشت و قفل شدن آن و همچنین منجر به ایجاد درد در زمان باز کردن انگشت شود . فعالیت مکرر می تواند باعث تشدید این حالت و سبب ایجاد محدودیت در عملکرد انگشت شود . استفاده از آتل شست به ایجاد محدودیت در حرکت خم کردن انگشت و کاهش التهاب کمک می کند .
مزایا و نکات مهم در مورد آتل شست
• جهت درمان عارضه های عضلانی – اسکلتی مانند خشکی و درد انگشتان به استفاده از آتل شست نیاز می باشد .
• استفاده از آتل سبب رفع ورم می شود و در نتیجه آتل برای درمان عارضه های مختلف عضلانی – اسکلتی مانند شکستگی یا پیچ خوردگی های شدید و یا تثبیت جهت جا انداختن در رفتگی ها مناسب می باشد .
• میزان ایجاد محدودیت در حرکت اندام توسط گچ و آتل برای مدت زمان محدود توصیه می شود .
• استفاده از گچ یا آتل شست جهت بی حرکت نگه داشتن اندام مورد نظر برای مدت زمان طولانی باعث ایجاد درد مزمن خشکی مفصل آتروفی عضلانی و ایجاد عارضه های دیگر مانند سندرم درد منطقه پیچیده می شود . در صورت استفاده از گچ یا آتل شست بایستی جهت اطمینان از بهبود به دقت تحت نظارت قرار بگیرید . بسته به محل و شدت آسیب دیدگی امکان دارد از آتل شست های مختلفی استفاده شود . نحوه استفاده و کاربرد انواع آتل شست نیز با یکدیگر متفاوت می باشد .
مشکلات مربوط به مفاصل میانی یا انتهای انگشت شست
باز شدن مفصل میانی یا انتهایی انگشت شست بیش از اندازه طبیعی هایپر اکستنشن باعث ایجاد درد . کاهش قدرت فشردن انگشتان و دشواری در بر داشتن و استفاده از اجسام می شود . در صورت عدم تثبیت و رفع هایپر اکستنشن . امکان دارد این عارضه تشدید شده و منجر به از دست دادن عملکرد انگشت شود ف وسیعی از حرکات را در جهت های مختلف دارد . در واقع حرکات ظریف دست با همکاری انگشت شست صورت می پذیرد و باعث افزایش حرکات مفصل می شود و باعث آسیب دیدگی می شود . آرتریت انگشت شست یک مشکل شایع می باشد . به طور معمول بیماران در قسمت پایینی انگشت شست احساس درد می کنند که اغلب تا ناحیه برجستگی داخلی دست انتشار پیدا می کند . بیماری شایع دیگری است به نام دوکرون که به التهاب غلاف تاندون های کنترل کننده حرکات شست دست اطلاق می شود . علائم این بیماری شامل درد در اطراف انگشت شست و مچ دست . حساسیت . احساس سوزش در دست . تورم و مشکل در گرفتن اشیائ می باشد . شست بند آتل دار یک وسیله مناسب است که به گونه ای طراحی شده است تا انگشت شست را در یک وضعیت عملکردی مانند موقیعت گرفتن اجسام قرار دهد . این آتل شست انگشت شست را بدون این که حرکات دیگر انگشتان دست را محدود سازد ثابت نگه می دارد . و درد و التهاب را کم تر می کند و از آسیب های بیشتر به انگشت شست جلوگیری می کند . از دست دادن قابلیت حرکتی انگشتان یکی از شایع ترین علائمی است که سبب می شود افراد به متخصص بیماری های دست مراجعه کند . در بیشتر موارد این حالت به صورت موقت ایجاد می شود . امکان دارد خشکی مفصل و کاهش قابلیت حرکتی با بروز درد همراه باشد . معمولا در اثر کاهش قدرت انگشتان فرد قادر به انجام فعالیت های روزمره نمی باشد . دلایل بروز این عارضه آرتروز و آسیب دیدگی های مختلف می باشد . یکی از موثر ترین روش های درمانی که برای بیماران توصیه می شود آتل شست می باشد . این شیوه درمانی که در ثابت نگه داشتن مفاصل بین انگشتی . کاهش درد و روند بهبودی بسیار موثر است . پزشکان معمولا جهت درمان عارضه های مربوط به انگشتان دست از آتل شست استفاده می کنند .
ویژگی های آتل شست
• قرار دهی شست در وضعیت مناسب
• بی حرکتی و ثابت نگه داشتن مفاصل انگشت شست
• اجازه به حرکت دست و سایر انگشتان
• طراحی ساده جهت پوشیدن و در آوردن آسان
• قابل تنظیم برای سایزهای مختلف و دست راست و چپ
موارد استفاده از آتل شست
• آرتریت انگشت شست
• بیماری شست
• التهاب تاندون های انگشت شست
• کشیدگی و رگ به رگ شدن شست
نکات
آتل شست باید به وسیله پزشک تجویز شود و در خصوص مدت زمان پوشیدن آتل شست باید با پزشک خود مشورت کنیم
آتل شست را با آب سرد شسته و از فشردن آن خودداری کنیم
در این قسمت عارضه های مختلف مرتبط با انگشتان دست و کاربرد آتل انگشت جهت درمان این عارضه شرح داده خواهند شد
هایپر اکستنشن
زمانی ایجاد می شود که مفصل انگشت خارج از وضعیت طبیعی خود قرار می گیرد یا به عبارتی بیش از اندازه باز شود . این عارضه سبب ایجاد درد . کاهش قدرت . فشردن انگشتان و عدم توانایی خم کردن انگشتان دست می شود . امکان دارد هایپر اکستنشن باگذشت زمان تشدید شود تا وقتی که عملکرد مفصل انگشت به طور کامل از بین برود . در چنین مواردی استفاده از آتل شست یکی از بهترین گزینه های درمانی محسوب می شود .
ناپایداری جانبی انگشتان
این عارضه سبب انحراف جانبی انگشت دست به طرف انگشت مجاور می شود . ناپایداری جانبی باعث بروز درد . ایجاد اختلال در حرکت انگشتان و بروز عارضه های دیگر در اثر وارد آمدن فشار به انگشتان می شود . ناپایداری جانبی انگشت معمولا در اثر آسیب دیدگی و یا مشکلات مربوط به رباط ناشی از جراحی تعویض مفصل یا تشدید آرتروز ایجاد می شود .
فلکشن / خم شدن /
فلکشن به معنای عدم توانایی جهت صاف کردن مفصل انگشت می باشد و سبب ناتوانی در باز کردن دست . جلوگیری از قدرت به دست گرفتن اجسام و همچنین جلوگیری از قرار دادن دست در جیب یا دستکش می باشد . این عارضه در اثر بروز آرتروز یا روماتیسم مفصلی ایجاد می شود .
انحراف مفصل
ناپایداری مفصل بین انگشت و کف دست باعث انحراف انگشتان یا عبور اننگشت ها از رو یا زیر یکدیگر می شود . در این حالت گرفتن اشیائ در دست یا نوشتن و تایپ کردن برای شخص دشوار می شود . استفاده از آتل شست سبب نگه داشتن انگشت ها در کنار یکدیگر شده و باعث بهبود عملکرد و راستای انگشتان می شود .
انگشت ماشه ای
التهاب یا ضخیم شدن تاندون خم کننده انگشت یکی از مشکلات شایعی است که در اثر آرتروز ایجاد می شود . این عارضه می تواند سبب حرکات غیر طبیعی انگشت و قفل شدن آن و همچنین منجر به ایجاد درد در زمان باز کردن انگشت شود . فعالیت مکرر می تواند باعث تشدید این حالت و سبب ایجاد محدودیت در عملکرد انگشت شود . استفاده از آتل شست به ایجاد محدودیت در حرکت خم کردن انگشت و کاهش التهاب کمک می کند .
مزایا و نکات مهم در مورد آتل شست
• جهت درمان عارضه های عضلانی – اسکلتی مانند خشکی و درد انگشتان به استفاده از آتل شست نیاز می باشد .
• استفاده از آتل سبب رفع ورم می شود و در نتیجه آتل برای درمان عارضه های مختلف عضلانی – اسکلتی مانند شکستگی یا پیچ خوردگی های شدید و یا تثبیت جهت جا انداختن در رفتگی ها مناسب می باشد .
• میزان ایجاد محدودیت در حرکت اندام توسط گچ و آتل برای مدت زمان محدود توصیه می شود .
• استفاده از گچ یا آتل شست جهت بی حرکت نگه داشتن اندام مورد نظر برای مدت زمان طولانی باعث ایجاد درد مزمن خشکی مفصل آتروفی عضلانی و ایجاد عارضه های دیگر مانند سندرم درد منطقه پیچیده می شود . در صورت استفاده از گچ یا آتل شست بایستی جهت اطمینان از بهبود به دقت تحت نظارت قرار بگیرید . بسته به محل و شدت آسیب دیدگی امکان دارد از آتل شست های مختلفی استفاده شود . نحوه استفاده و کاربرد انواع آتل شست نیز با یکدیگر متفاوت می باشد .
مشکلات مربوط به مفاصل میانی یا انتهای انگشت شست
باز شدن مفصل میانی یا انتهایی انگشت شست بیش از اندازه طبیعی هایپر اکستنشن باعث ایجاد درد . کاهش قدرت فشردن انگشتان و دشواری در بر داشتن و استفاده از اجسام می شود . در صورت عدم تثبیت و رفع هایپر اکستنشن . امکان دارد این عارضه تشدید شده و منجر به از دست دادن عملکرد انگشت شود

آتل شست * مفصل شست طیف وسیعی از حرکات را در جهت های مختلف دارد . در واقع حرکات ظریف دست با همکاری انگشت شست صورت می پذیرد و باعث افزایش حرکات مفصل می شود و باعث آسیب دیدگی می شود . آرتریت انگشت شست یک مشکل شایع می باشد . به طور معمول بیماران در قسمت پایینی انگشت شست احساس درد می کنند که اغلب تا ناحیه برجستگی داخلی دست انتشار پیدا می کند . بیماری شایع دیگری است به نام دوکرون که به التهاب غلاف تاندون های کنترل کننده حرکات شست دست اطلاق می شود . علائم این بیماری شامل درد در اطراف انگشت شست و مچ دست . حساسیت . احساس سوزش در دست . تورم و مشکل در گرفتن اشیائ می باشد . شست بند آتل دار یک وسیله مناسب است که به گونه ای طراحی شده است تا انگشت شست را در یک وضعیت عملکردی مانند موقیعت گرفتن اجسام قرار دهد . این آتل شست انگشت شست را بدون این که حرکات دیگر انگشتان دست را محدود سازد ثابت نگه می دارد . و درد و التهاب را کم تر می کند و از آسیب های بیشتر به انگشت شست جلوگیری می کند . از دست دادن قابلیت حرکتی انگشتان یکی از شایع ترین علائمی است که سبب می شود افراد به متخصص بیماری های دست مراجعه کند . در بیشتر موارد این حالت به صورت موقت ایجاد می شود . امکان دارد خشکی مفصل و کاهش قابلیت حرکتی با بروز درد همراه باشد . معمولا در اثر کاهش قدرت انگشتان فرد قادر به انجام فعالیت های روزمره نمی باشد . دلایل بروز این عارضه آرتروز و آسیب دیدگی های مختلف می باشد . یکی از موثر ترین روش های درمانی که برای بیماران توصیه می شود آتل شست می باشد . این شیوه درمانی که در ثابت نگه داشتن مفاصل بین انگشتی . کاهش درد و روند بهبودی بسیار موثر است . پزشکان معمولا جهت درمان عارضه های مربوط به انگشتان دست از آتل شست استفاده می کنند .
ویژگی های آتل شست
• قرار دهی شست در وضعیت مناسب
• بی حرکتی و ثابت نگه داشتن مفاصل انگشت شست
• اجازه به حرکت دست و سایر انگشتان
• طراحی ساده جهت پوشیدن و در آوردن آسان
• قابل تنظیم برای سایزهای مختلف و دست راست و چپ
موارد استفاده از آتل شست
• آرتریت انگشت شست
• بیماری شست
• التهاب تاندون های انگشت شست
• کشیدگی و رگ به رگ شدن شست
نکات
آتل شست باید به وسیله پزشک تجویز شود و در خصوص مدت زمان پوشیدن آتل شست باید با پزشک خود مشورت کنیم
آتل شست را با آب سرد شسته و از فشردن آن خودداری کنیم
در این قسمت عارضه های مختلف مرتبط با انگشتان دست و کاربرد آتل انگشت جهت درمان این عارضه شرح داده خواهند شد
هایپر اکستنشن
زمانی ایجاد می شود که مفصل انگشت خارج از وضعیت طبیعی خود قرار می گیرد یا به عبارتی بیش از اندازه باز شود . این عارضه سبب ایجاد درد . کاهش قدرت . فشردن انگشتان و عدم توانایی خم کردن انگشتان دست می شود . امکان دارد هایپر اکستنشن باگذشت زمان تشدید شود تا وقتی که عملکرد مفصل انگشت به طور کامل از بین برود . در چنین مواردی استفاده از آتل شست یکی از بهترین گزینه های درمانی محسوب می شود .
ناپایداری جانبی انگشتان
این عارضه سبب انحراف جانبی انگشت دست به طرف انگشت مجاور می شود . ناپایداری جانبی باعث بروز درد . ایجاد اختلال در حرکت انگشتان و بروز عارضه های دیگر در اثر وارد آمدن فشار به انگشتان می شود . ناپایداری جانبی انگشت معمولا در اثر آسیب دیدگی و یا مشکلات مربوط به رباط ناشی از جراحی تعویض مفصل یا تشدید آرتروز ایجاد می شود .
فلکشن / خم شدن /
فلکشن به معنای عدم توانایی جهت صاف کردن مفصل انگشت می باشد و سبب ناتوانی در باز کردن دست . جلوگیری از قدرت به دست گرفتن اجسام و همچنین جلوگیری از قرار دادن دست در جیب یا دستکش می باشد . این عارضه در اثر بروز آرتروز یا روماتیسم مفصلی ایجاد می شود .
انحراف مفصل
ناپایداری مفصل بین انگشت و کف دست باعث انحراف انگشتان یا عبور اننگشت ها از رو یا زیر یکدیگر می شود . در این حالت گرفتن اشیائ در دست یا نوشتن و تایپ کردن برای شخص دشوار می شود . استفاده از آتل شست سبب نگه داشتن انگشت ها در کنار یکدیگر شده و باعث بهبود عملکرد و راستای انگشتان می شود .
انگشت ماشه ای
التهاب یا ضخیم شدن تاندون خم کننده انگشت یکی از مشکلات شایعی است که در اثر آرتروز ایجاد می شود . این عارضه می تواند سبب حرکات غیر طبیعی انگشت و قفل شدن آن و همچنین منجر به ایجاد درد در زمان باز کردن انگشت شود . فعالیت مکرر می تواند باعث تشدید این حالت و سبب ایجاد محدودیت در عملکرد انگشت شود . استفاده از آتل شست به ایجاد محدودیت در حرکت خم کردن انگشت و کاهش التهاب کمک می کند .
مزایا و نکات مهم در مورد آتل شست
• جهت درمان عارضه های عضلانی – اسکلتی مانند خشکی و درد انگشتان به استفاده از آتل شست نیاز می باشد .
• استفاده از آتل سبب رفع ورم می شود و در نتیجه آتل برای درمان عارضه های مختلف عضلانی – اسکلتی مانند شکستگی یا پیچ خوردگی های شدید و یا تثبیت جهت جا انداختن در رفتگی ها مناسب می باشد .
• میزان ایجاد محدودیت در حرکت اندام توسط گچ و آتل برای مدت زمان محدود توصیه می شود .
• استفاده از گچ یا آتل شست جهت بی حرکت نگه داشتن اندام مورد نظر برای مدت زمان طولانی باعث ایجاد درد مزمن خشکی مفصل آتروفی عضلانی و ایجاد عارضه های دیگر مانند سندرم درد منطقه پیچیده می شود . در صورت استفاده از گچ یا آتل شست بایستی جهت اطمینان از بهبود به دقت تحت نظارت قرار بگیرید . بسته به محل و شدت آسیب دیدگی امکان دارد از آتل شست های مختلفی استفاده شود . نحوه استفاده و کاربرد انواع آتل شست نیز با یکدیگر متفاوت می باشد .
مشکلات مربوط به مفاصل میانی یا انتهای انگشت شست
باز شدن مفصل میانی یا انتهایی انگشت شست بیش از اندازه طبیعی هایپر اکستنشن باعث ایجاد درد . کاهش قدرت فشردن انگشتان و دشواری در بر داشتن و استفاده از اجسام می شود . در صورت عدم تثبیت و رفع هایپر اکستنشن . امکان دارد این عارضه تشدید شده و منجر به از دست دادن عملکرد انگشت شود .

Parniantebnj

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *