منوی دسته بندی
بزن بریم

کاربرد بریس در درمان

بریس نام کلی برای وسایلی است که در اطراف اندام گذاشته تا حرکت اندام را کنترل کند و یا شکل آن را تحت تاثیر قرار دهد . علم درست کردن بریس را ارتوپدی فنی و کسی که آن ها را می سازد ارتوتیست می گویند . کسی که بریس می سازد باید از فیزیولوژی و بیومکانیک بدن اطلاع کافی داشته و به علم مواد و مهندسی آگاهی داشته باشد . مراکز ارتوپدی فنی که ارتز می سازند معمولا پروتز یا اندام های مصنوعی را هم ساخته و در اختیار افراد قرار می دهد .بریس نام کلی برای وسایلی است که در اطراف اندام گذاشته تا حرکت اندام را کنترل کند و یا شکل آن را تحت تاثیر قرار دهد . علم درست کردن بریس را ارتوپدی فنی و کسی که آن ها را می سازد ارتوتیست می گویند . کسی که بریس می سازد باید از فیزیولوژی و بیومکانیک بدن اطلاع کافی داشته و به علم مواد و مهندسی آگاهی داشته باشد . مراکز ارتوپدی فنی که ارتز می سازند معمولا پروتز یا اندام های مصنوعی را هم ساخته و در اختیار افراد قرار می دهد .
بریس چه کمکی به بیماران می کند ؟
هدف استفاده از عبارت است از
• کنترل و هدایت
• محدود کردن یا بی حرکت کردن یک اندام یا یک مفصلی از بدن
• مهار کردن حرکت مفصل در یک جهت
• کمک به حرکت مفصل
• کمک به بازسازی یک شکستگی بعد از خارج کردن گچ
• تصحیح شکل قسمتی از بدن به منظور بهتر کردن حرکت و کاهش درد
انواع بریس ها
از مواد متنوعی مانند پلاستیک . فلز . پارچه . چرم و ……… ساخته می شود . این وسایل دو نوع کلی دارند .
• بریس ها از قبل آماده که به اندازه های مختلف و برای اندام های مختلف در داروخانه ها وجود دارند و با نسخه پزشک نوع مورد نیاز بیمار که اندازه اندام او باشد در اختیار بیمار قرار می گیرد . این بریس ها معمولا با باندها به اندام بیمار محکم می شود .
• بریس هایی که قالب اندام بیمار ساخته می شوند با نسخه پزشک و توسط ارتوتیست ساخته می شوند . این بریس ها را طوری می سازند که قالب اندام فرد بوده و اندام در آن راحت باشد . ساختن این بریس ها وقت بیشتری برای قالب گیری . ساختن . امتحان کردن و …….. است و از نوع بریس های پیش ساخته گران تر هستند .
بریس های استاتیک
این وسایل موجب بی حرکتی کامل مفصل می شوند که در درون بریس ها قرار گرفته و موجب بی حرکتی و کاهش درد شده و زمینه ای را فراهم می کند تا فشاری به بافت های آسیب دیده اطراف مفصل نیامده و این بافت ها زودتر و بهتر ترمیم شوند . بریس ها حرکت مفصل را به شدت محدود می کند و کمی آزار دهنده می شود و استفاده طولانی از آن ها موجب محدودیت حرکت و خشکی مفصل می شوند .
بریس های دینامیک
این وسایل در قسمت هایی از خود لولاهایی دارند . بعد از پوشیدن آن لولاها در امتداد مفصل قرار گرفته و اجازه می دهد تا مفصل فقط در یک جهت حرکت کرده و مانع حرکات مفصلی در جهات دیگر می گردد و موجب کاهش درد مفصل شده و به رباط های اطراف آن اجازه می دهد تا مدتی استراحت کرده و آسیب های خود را ترمیم کند اما بر اثر بی حرکتی دچار خشکی نشوند .
بریس های اندام فوقانی کدامند ؟
بریس های اندام فوقانی بسیار متنوع هستند و برای قسمت های مختلف بدن به شکل های گوناگونی ساخته می شوند .
مهم ترین بریس های اندام فوقانی عبارت است از
• ارتوز شانه * این ارتوز در درمان پارگی های روتاتور کاف و هم چنین بعد از جراحی آن به کار برده می شود .
• ارتوز فانکشنال بازو * از این ارتوز در درمان شکستگی های تنه استخوان بازو استفاده می شود .
• ارتوز شانه – آرنج * این ارتوزها حرکات شانه به آرنج را محدود می کند .
• ارتوز آرنج * از این ارتوز بعد از اعمال جراحی آرنج و درمان تنیس البو . گلف البو . بیماری های مادرزادی و ارتوزهای آرنج استفاده می شود .
• ارتوز مچ دست * این ارتوز اطراف مفصل مچ دست را حمایت کرده و از آن در درمان سندرم کانال کارپ . تغییر شکل و شکستگی های مچ دست استفاده می شود .
• ارتوز مچ دست – شست * این ارتوز حرکات مچ دست و شست را محدود می کند .
• ارتوز مچ دست – دست * حرکات مچ دست و مفاصل کف دست را محدود می کند .
• ارتوز انگشت * این بریس برای حمایت انگشت استفاده می شود و در درمان دررفتگی مفاصل انگشت . انگشت چکشی . تغییر شکل گردن قو یا سوان نک . انگشت ماشه ای یا تریگر فینگر . رماتیسم مفصلی انگشت و شکستگی های انگشت کاربرد دارد . و ارتوزهای اندام تحتانی چه انواعی دارند ؟
انواع بسیار مختلف و متنوعی دارند و برای قسمت های مختلف بدن و به اشکال گوناگون ساخته می شود . در اندام تحتانی از این بریس ها برای محدود کردن حرکات مفصل ران . زانو . مچ پا و مفاصل کوچک کف پا و فرم دهی به کف پا و یا توزیع متناسب فشار در کف پا استفاده می شود .
مهم ترین ارتوزهای اندام تحتانی عبارتند از
• ارتوزهای کف پا * شامل کفی هایی هستند که در داخل کفش قرار داده می شوند تا فشار وارد آمده به نقاط مختلف کف پا به طور یکنواخت توزیع کرده و مانع بروز درد شوند . انواع دیگر این ارتوزها برای صاف کردن و در امتداد قرار دادن مفاصل کف پا و انگشتان پا مورد استفاده قرار می گیرند . ورزشکارانی که زیاد راه می روند یا افراد مبتلا به دیابت و کسانی که دچار تغییراتی در شکل انگشتان پا یا کف پا این بریس توصیه می شود .
• ارتوز مچ پا – کف پا * این بریس معمولا از پلاستیک پلی پروپیلن و به شکل L ساخته شده و کاملا پشت ساق و کف پا را می پوشاند . قسمتی که در پشت ساق قرار می گیرد با باندهای ولکرو به اندام متصل می شود .
• ارتوز زانو * این بریس در اطراف زانو بسته شده و تا حدودی به بالاتر و پایین تر از زانو رفته و هدف از آن حمایت از مفصل است . این بریس غالبا دینامیک بوده و لولاهایی در دو طرف دارند که اجازه حرکت لولایی را به زانو می دهد .
• ارتوز زانو – مچ پا – کف پا * این نوع بریس از بالای ران تا کف پای بیمار را در بر می گیرد و موجب بی حرکتی کامل زانو و مچ پا می شود . از این نوع در انواع فلج ها . شلی و لاکسیته رباط ها و یا شکستگی های اندام تحتانی استفاده می شود .
• ارتوز هیپ – زانو -مچ پا – کف پا * این ارتوز موجب کنترل حرکات مفاصل ران . زانو و مچ پا می شود .

بریس نام کلی برای وسایلی است که در اطراف اندام گذاشته تا حرکت اندام را کنترل کند و یا شکل آن را تحت تاثیر قرار دهد . علم درست کردن بریس را ارتوپدی فنی و کسی که آن ها را می سازد ارتوتیست می گویند . کسی که بریس می سازد باید از فیزیولوژی و بیومکانیک بدن اطلاع کافی داشته و به علم مواد و مهندسی آگاهی داشته باشد . مراکز ارتوپدی فنی که ارتز می سازند معمولا پروتز یا اندام های مصنوعی را هم ساخته و در اختیار افراد قرار می دهد .
بریس چه کمکی به بیماران می کند ؟
هدف استفاده از عبارت است از
• کنترل و هدایت
• محدود کردن یا بی حرکت کردن یک اندام یا یک مفصلی از بدن
• مهار کردن حرکت مفصل در یک جهت
• کمک به حرکت مفصل
• کمک به بازسازی یک شکستگی بعد از خارج کردن گچ
• تصحیح شکل قسمتی از بدن به منظور بهتر کردن حرکت و کاهش درد
انواع بریس ها
از مواد متنوعی مانند پلاستیک . فلز . پارچه . چرم و ……… ساخته می شود . این وسایل دو نوع کلی دارند .
• بریس ها از قبل آماده که به اندازه های مختلف و برای اندام های مختلف در داروخانه ها وجود دارند و با نسخه پزشک نوع مورد نیاز بیمار که اندازه اندام او باشد در اختیار بیمار قرار می گیرد . این بریس ها معمولا با باندها به اندام بیمار محکم می شود .
• بریس هایی که قالب اندام بیمار ساخته می شوند با نسخه پزشک و توسط ارتوتیست ساخته می شوند . این بریس ها را طوری می سازند که قالب اندام فرد بوده و اندام در آن راحت باشد . ساختن این بریس ها وقت بیشتری برای قالب گیری . ساختن . امتحان کردن و …….. است و از نوع بریس های پیش ساخته گران تر هستند .
بریس های استاتیک
این وسایل موجب بی حرکتی کامل مفصل می شوند که در درون بریس ها قرار گرفته و موجب بی حرکتی و کاهش درد شده و زمینه ای را فراهم می کند تا فشاری به بافت های آسیب دیده اطراف مفصل نیامده و این بافت ها زودتر و بهتر ترمیم شوند . بریس ها حرکت مفصل را به شدت محدود می کند و کمی آزار دهنده می شود و استفاده طولانی از آن ها موجب محدودیت حرکت و خشکی مفصل می شوند .
بریس های دینامیک
این وسایل در قسمت هایی از خود لولاهایی دارند . بعد از پوشیدن آن لولاها در امتداد مفصل قرار گرفته و اجازه می دهد تا مفصل فقط در یک جهت حرکت کرده و مانع حرکات مفصلی در جهات دیگر می گردد و موجب کاهش درد مفصل شده و به رباط های اطراف آن اجازه می دهد تا مدتی استراحت کرده و آسیب های خود را ترمیم کند اما بر اثر بی حرکتی دچار خشکی نشوند .
بریس های اندام فوقانی کدامند ؟
بریس های اندام فوقانی بسیار متنوع هستند و برای قسمت های مختلف بدن به شکل های گوناگونی ساخته می شوند .
مهم ترین بریس های اندام فوقانی عبارت است از
• ارتوز شانه * این ارتوز در درمان پارگی های روتاتور کاف و هم چنین بعد از جراحی آن به کار برده می شود .
• ارتوز فانکشنال بازو * از این ارتوز در درمان شکستگی های تنه استخوان بازو استفاده می شود .
• ارتوز شانه – آرنج * این ارتوزها حرکات شانه به آرنج را محدود می کند .
• ارتوز آرنج * از این ارتوز بعد از اعمال جراحی آرنج و درمان تنیس البو . گلف البو . بیماری های مادرزادی و ارتوزهای آرنج استفاده می شود .
• ارتوز مچ دست * این ارتوز اطراف مفصل مچ دست را حمایت کرده و از آن در درمان سندرم کانال کارپ . تغییر شکل و شکستگی های مچ دست استفاده می شود .
• ارتوز مچ دست – شست * این ارتوز حرکات مچ دست و شست را محدود می کند .
• ارتوز مچ دست – دست * حرکات مچ دست و مفاصل کف دست را محدود می کند .
• ارتوز انگشت * این بریس برای حمایت انگشت استفاده می شود و در درمان دررفتگی مفاصل انگشت . انگشت چکشی . تغییر شکل گردن قو یا سوان نک . انگشت ماشه ای یا تریگر فینگر . رماتیسم مفصلی انگشت و شکستگی های انگشت کاربرد دارد . و ارتوزهای اندام تحتانی چه انواعی دارند ؟
انواع بسیار مختلف و متنوعی دارند و برای قسمت های مختلف بدن و به اشکال گوناگون ساخته می شود . در اندام تحتانی از این بریس ها برای محدود کردن حرکات مفصل ران . زانو . مچ پا و مفاصل کوچک کف پا و فرم دهی به کف پا و یا توزیع متناسب فشار در کف پا استفاده می شود .
مهم ترین ارتوزهای اندام تحتانی عبارتند از
• ارتوزهای کف پا * شامل کفی هایی هستند که در داخل کفش قرار داده می شوند تا فشار وارد آمده به نقاط مختلف کف پا به طور یکنواخت توزیع کرده و مانع بروز درد شوند . انواع دیگر این ارتوزها برای صاف کردن و در امتداد قرار دادن مفاصل کف پا و انگشتان پا مورد استفاده قرار می گیرند . ورزشکارانی که زیاد راه می روند یا افراد مبتلا به دیابت و کسانی که دچار تغییراتی در شکل انگشتان پا یا کف پا این بریس توصیه می شود .
• ارتوز مچ پا – کف پا * این بریس معمولا از پلاستیک پلی پروپیلن و به شکل L ساخته شده و کاملا پشت ساق و کف پا را می پوشاند . قسمتی که در پشت ساق قرار می گیرد با باندهای ولکرو به اندام متصل می شود .
• ارتوز زانو * این بریس در اطراف زانو بسته شده و تا حدودی به بالاتر و پایین تر از زانو رفته و هدف از آن حمایت از مفصل است . این بریس غالبا دینامیک بوده و لولاهایی در دو طرف دارند که اجازه حرکت لولایی را به زانو می دهد .
• ارتوز زانو – مچ پا – کف پا * این نوع بریس از بالای ران تا کف پای بیمار را در بر می گیرد و موجب بی حرکتی کامل زانو و مچ پا می شود . از این نوع در انواع فلج ها . شلی و لاکسیته رباط ها و یا شکستگی های اندام تحتانی استفاده می شود .
• ارتوز هیپ – زانو -مچ پا – کف پا * این ارتوز موجب کنترل حرکات مفاصل ران . زانو و مچ پا می شود .

Parniantebnj

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *