منوی دسته بندی
بزن بریم

آرتریت روماتویید

آرتریت روماتویید چیست ؟

آرتریت روماتوئیدیا روماتیسم مفصلی یک بیماری خود ایمنی طولانی مدت . پیش رونده و ناتوان کننده است که باعث التهاب . تورم و درد در مفاصل می شود . آرتریت…