کاربرد بریس در درمان

بریس نام کلی برای وسایلی است که در اطراف اندام گذاشته تا حرکت اندام را کنترل کند و یا شکل آن را تحت تاثیر قرار دهد . علم درست کردن بریس را ارتوپدی فنی و کسی که آن ها را می سازد ارتوتیست می گویند . کسی که بریس می سازد باید از فیزیولوژی و …

کاربرد بریس در درمان ادامه »