بیومکانیک اندام فوقانی

بیومکانیک اندام فوقانی توانایی های اندام فوقانی بسیار متفاوت و تاثیرگذار می باشد.برای مثال با توجه به شباهت در ساختمان آناتومیکی بازو ساعد دست و انگشتان بین افراد مختلف یک بازیکن پرتاب کننده ی توپ در لیگ برتر بیسبال قادر به پرتاب توپ با سرعت ۴۰ متر بر ثانیه یک شناگر قادر به عبور از …

بیومکانیک اندام فوقانی ادامه »