انواع آسیب های مچ دست

درد مچ اغلب بر اثر کشیدگی و یا شکستگی ناشی از آسیب دیدگی های ناگهانی ایجاد می شود . اما آسیب دیدگی های بلندمدتی مانند تحت فشار قرار گرفتن مداوم آرتروز و سندروم تونل کارپال نیذ می تواند سبب بروز درد در مچ دست شود . با توجه به این که عوامل زیادی می تواند …

انواع آسیب های مچ دست ادامه »