آرتریت روماتویید چیست ؟

آرتریت روماتوئیدیا روماتیسم مفصلی یک بیماری خود ایمنی طولانی مدت . پیش رونده و ناتوان کننده است که باعث التهاب . تورم و درد در مفاصل می شود . آرتریت روماتوئید ابتدا دست و پا را درگیر می کند اما در هر مفصلی از بدن ایجاد می شود . این بیماری مفاصل ۲ طرف بدن …

آرتریت روماتویید چیست ؟ ادامه »