تونل کارپال مچ دست

مچ دست شایع ترین علائم سندرم تونل کارپال عبارت است از بی حسی . مورمور شدن و ضعف تاندون ها تونل کارپال از یکی از عصب های مهمی که وارد دست می شود محافظت می کند . سندرم تونل کارپال هنگامی رخ می دهد که این عصب بین استخوان ها گیر کرده یا فشرده می …

تونل کارپال مچ دست ادامه »