کاربرد کفی طبی در درمان کف پای صاف

کفی طبی برای درمان صافی کف پا است و صافی کف پا معمولا باعث ایجاد دردی می شود که از کف پا تا کمر گسترش پیدا می کند . این امر تاثیر منفی بر کیفیت زندگی فرد می باشد . حتی راه رفتن بر روی زمین صاف نیز می تواند سبب ایجاد درد شود . …

کاربرد کفی طبی در درمان کف پای صاف ادامه »