قوزبند مینی

قوزبند مینی یکی از محصولات قوزبند طبی می باشد که در مواردی چون ضعف عضلات کتف . سندروم پشت گردن و …….. کاربرد دارد . عارضه قوز کمر در اثر عادت های اشتباه مانند خمیده نشستن یا بد ایستادن . مدت طولانی پشت کامپیوتر نشستن یا خم شدن زیاد در هنگام کار به وجود می …

قوزبند مینی ادامه »