نخاع چیست ؟

نخاغ چیست و در بدن ما چه نقشی ایفا می کند ؟ عملکرد اصلی نخاع انتقال سیگنال های عصبی از قشر حرکتی به بدن و از فیبرهای عصبی و ابران نورون های حسی به قشر حسی مغز و همچنین مرکزی برای تبادل بسیاری از رفلکس ها است نخاع قوس های رفلکسی فراوانی دارد که منجر …

نخاع چیست ؟ ادامه »