جوراب واریس AD

جوراب واریس AD یکی از درمان های اولیه جهت مقابله با بیماری واریس می باشد . این خانواده از جوراب ها مانع بروز و پیشرفت بیماری واریس می شود . جوراب واریس AD با اندازه های مختلف و در ۳ کلاس فشاری پیشگیری . واریس ابتدایی و واریس پیشرفته تولید و به بازار عرضه می …

جوراب واریس AD ادامه »