منوی دسته بندی
بزن بریم

نحوه استفاده ازlso

lso چیست ؟

کمربند طبی یا بریس L s o در مدل های نرم نیمه سخت و سخت طراحی و ساخت می شود و یکی از ارتوزهای پر مصرف در درمان وپیشگیری از…