قوزشست پا چیست ؟

قوزشست پا یک موقیعت دردناک برای افراد مختلف از جمله دوندگان و ورزشکاران است . زمانی که در حال دویدن و ورزش یا انجام فعالیت های روزانه هستید توقع دارین که از لحظه های خود لذت ببرید و حداکثر عملکرد را داشته باشید تا این که پیوسته با کفشی نامناسب درگیر بوده و احساس ناراحتی …

قوزشست پا چیست ؟ ادامه »