انحراف ستون فقرات

علت انحراف ستون فقرات یا اسکولیوز و درمان آن انحراف ستون فقرات به انحراف جانبی ستون فقرات نسبت به خظ عمودی و مستقیم آن گفته می شود .اگر از پهلو به ستون فقرات نگاه کنیم باید در قسمت فوقانی کمر دارای قوس خفیفی داشته باشد و در قسمت تحتانی کمر نیز باید اندکی قوس کمری …

انحراف ستون فقرات ادامه »