منوی دسته بندی
بزن بریم

نشانه های درد مچ دست

تونل کارپال مچ دست

مچ دست شایع ترین علائم سندرم تونل کارپال عبارت است از بی حسی . مورمور شدن و ضعف تاندون ها تونل کارپال از یکی از عصب های مهمی که وارد…