منوی دسته بندی
بزن بریم

وظایف نخاع

نخاع چیست ؟

نخاغ چیست و در بدن ما چه نقشی ایفا می کند ؟ عملکرد اصلی نخاع انتقال سیگنال های عصبی از قشر حرکتی به بدن و از فیبرهای عصبی و ابران…