مزایای استفاده از آتل شست

آتل شست * مفصل شست طیف وسیعی از حرکات را در جهت های مختلف دارد . در واقع حرکات ظریف دست با همکاری انگشت شست صورت می پذیرد و باعث افزایش حرکات مفصل می شود و باعث آسیب دیدگی می شود . آرتریت انگشت شست یک مشکل شایع می باشد . به طور معمول بیماران …

مزایای استفاده از آتل شست ادامه »