TLSO چیست ؟

TLSO  مدلی از کمربند طبی می باشد که اگر بعد از عمل نیاز به پوشیدن بریس داشته باشیم قبل از جراحی یا در طول مدتی که در بیمارستان بستری هستید از نظر جسمی وضعیت مناسبی خواهید داشت . متناسب شدن بریس بین یک تا دو ساعت طول می کشد . حداقل ۳ یا ۴ هفته …

TLSO چیست ؟ ادامه »