منوی دسته بندی
بزن بریم

چه مشکلاتی را درمان می کند ؟

TLSO چیست ؟

TLSO  مدلی از کمربند طبی می باشد که اگر بعد از عمل نیاز به پوشیدن بریس داشته باشیم قبل از جراحی یا در طول مدتی که در بیمارستان بستری هستید…