lso چیست ؟

کمربند طبی یا بریس L s o در مدل های نرم نیمه سخت و سخت طراحی و ساخت می شود و یکی از ارتوزهای پر مصرف در درمان وپیشگیری از دردهای حاد و مزمن کمری است . در طراحی کمربندهای L S O نرم و نیمه سخت از فنرهای پلی اتیلن ارتجاعی و در طراحی …

lso چیست ؟ ادامه »